R&D

研发

 

 

通过输入化合物的化学式来计算其分子量:

  • 总分子量: g/mol

注意:分子式中请使用大写字母. C10H16N2O2 c10h16n2o2

计算特定化合物的摩尔质量(分子量)方法:

请输入该化合物的化学式,点击“计算“按钮来计算分子量.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关注微信